Szkolenia

Ofertę szkoleniową kierujemy do  kadry kierowniczej, działów personalnych i członków komisji pojednawczych.  Prowadzimy szkolenia z zarządzania konfliktem i rozwiązywania sporów, które pozwolą uczestnikom nabyć umiejętność praktycznego rozwiązywania sporów w środowisku pracy. Menadżerowie będą mieli okazje poznać rodzaje i fazy konfliktów oraz przećwiczyć najskuteczniejsze metody interwencji i zapobiegania sporom pracowniczym w przyszłości.  Specjalistom działów HR proponujemy  przećwiczenie umiejętności facylitacji oraz wcielania się w role doradcy w sytuacjach konfliktowej. Członkowie komisji pojednawczych nauczą się pomagać zgłaszającym się pracownikom rozwiązywać spory i kształtować komfortowe otoczenie pracy. Specjalne szkolenie dedykujemy menadżerom projektów, podczas którego w praktyczny sposób przećwiczą metody udrażniania komunikacji i rozwiązywania nieporozumień pomiędzy członkami zespołu, współpracownikami i sponsorem.

Zakres tematyczny,  czas trwania oraz cena  jest ustalany po przeanalizowaniu sytuacji i potrzeb klienta. Poniżej znajduje się przykładowy zakres tematyczny  szkolenia, którego czas trwania może wynosić od   1 do 2 dni.

  1. Źródła konfliktu
  2. Dynamika konfliktu
  3. Komunikacja w sporze
  4. Metody i taktyki radzenia sobie z konfliktami
  5. Metody wsparcia innych w rozwiązywaniu sporów

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, dzięki której uczestnicy będą  łączyć i wykorzystywać przekażą  wiedzę teoretyczną z doświadczeniami  swoimi  i prowadzących.  Analizy przypadku, ćwiczenia, obserwacje i narzędzia multimedialne  powoduję iż 2 dni mijają bardzo szybko a praktyczne umiejętności zostają na lata.  Wszyscy uczestnicy otrzymują po szkoleniu kompendium wiedzy, do którego w każdej chwili mogą sięgnąć i odświeżyć wiadomości z warsztatów.


Właścicieli mikro i małych firm, przełożonych małych i średnich zespołów, managerów zarządzający pracownikami i innymi managerami zapraszamy na najbliższe jednodniowe szklenie „ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE” w dniu 30.07.2015

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli okazję nauczyć się zasad prawidłowej komunikacji, sposobów udrażniania nieefektywnej komunikacji, rozpoznawać konflikty w otoczeniu zawodowym, właściwie diagnozować ich przyczyny i źródła, dobierać adekwatne narzędzia strategie ich rozwiązywania. Ponadto nabędą umiejętności zapobiegania konfliktom w przyszłości oraz stosowania technik negocjacyjnych w praktyce, nauczą się prawidłowych zasad współpracy oraz budowania pozytywnych relacji między pracodawcą a pracownikiem. Szkolenie poprowadzi doświadczony mediator w sprawach pracowniczych i gospodarczych, psycholog społeczny i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w działach personalnych w dużych firmach.

Program szkolenia:
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
2. Rodzaje i przebieg konfliktów
3. Metody rozwiązywania konfliktów
4. Menadżerskie umiejętności mediacyjne

Cena:
700 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, przerwę kawową oraz godzinę indywidualnych konsultacji na Skype.

Zgłoszenie przyjmowane są za pomocą formularza

zgłoszenie na szkolenie