Mentoring

Tę ofertę proponujemy osobom zarządzającym, które obserwują lub doświadczają sytuacji konfliktowej w swoim otoczeniu, menadżerom projektów, których zespół nie potrafi się ze sobą porozumieć a  rozwiązanie jest potrzebne  jak najszybciej. Ponadto jest to doskonałe rozwiązanie w sytuacji sporu „utajonego”, w którym strony zaprzeczają konfliktowi lub nie wyrażają zgody na ingerencję osoby z zewnątrz. To, ile sesji będzie potrzebnych do wypracowania efektywnych rozwiązań zależy od złożoności sporu oraz otwartości w dyskusji.