mediacja

Jesteś w sporze i potrzebujesz go pilnie rozwiązać? Nie chcesz iść do sądu, obawiasz się kosztów i przewlekłości procesu? Do tego chcesz mieć wpływ na rozwiązanie - te usługi są dla Ciebie:

  • mediacja tradycyjna (w sporach gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych)
  • porada mediacyjna dla jednej ze stron konfliktu
  • konsultacja dot rozwiązywania konfliktów w zespołach
  • BEZPŁATNA wstępna rozmowa z mediatorem
  • Udział w posiedzeniach komisji antymobbingowych

Zobacz która z tych usług będzie najlepsza w Twojej sytuacji.

E-mediacja
Jeśli potrzebujesz pilnie rozwiązać swój konflikt, jesteś daleko od swojego kontrahenta lub partnera, a koszt dojazdu na tradycyjne spotkanie mediacyjne jest zbyt duży lub spotkanie bezpośrednie wiąże się ze zbyt silnymi emocjami – wypróbuj e-mediację – metodę rozwiązywania sporów, w której mediator pomaga stronom dojść do porozumienia przy użyciu internetowych narzędzi komunikacji a rozmowy odbywają się on-line.
Szkolenia
W Twojej firmie lub zespole brakuje wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania konfliktem i rozwiązywania sporów? Chcesz dostarczyć swoim menadżerom dodatkowych umiejętności liderskich? Zainteresuje Cię nasze szkolenie dla kadry kierowniczej, menadżerów projektów, komisji pojednawczych i działów personalnych. Omawiamy rodzaje i fazy konfliktów, ćwiczymy najskuteczniejsze metody interwencji i zapobiegania sporom pracowniczym w przyszłości. Specjalistów HR i komisje pojednawcze dodatkowo wyposażamy w umiejętności facylitacji w sytuacjach konfliktowych.

 Pomagamy rozwiązać każdy spór bez względu na to, czego dotyczy
– sprawy cywilnej, gospodarczej czy pracowniczej. Nasi mediatorzy działają we Wrocławiu i pomogą Ci rozwiązać konflikt z klientem, podwykonawcą, współmałżonkiem, pracownikiem czy sąsiadem. Być może w Twojej sytuacji szkolenie lub konsultacja będzie lepszym rozwiązaniem?
– wspólnie z mediatorem ustalisz to po pierwszej rozmowie.